Les Perles: Tipus, mida i color.

LA PERLA: FORMA, COLOR i TIPUS.

La perla és bàsicament una concreció de nacre produïda per mol·luscos marins, és a dir d’aigua salada, i també d’aigua dolça. La seva forma i color és molt variat, i les seves característiques han convertit a les perles en grans protagonistes en el mon de la joieria i la ornamentació.

Collar combinat amb peral de riu i australiana
Collar combinat amb perla cultivada i australiana

Solem dir, en el àmbit joier, que les perles són vives referint-nos a que degut a que en la seva composició hi ha una part orgànica i d’aigua estan sotmeses a possibles canvis en la seva superfície en el color i en el orient si no són tractades amb cura. Per aquest motiu i per tal de mantenir-les en les millors condicions  hem d’evitar el contacte de les perles amb productes que poden ser agressius; com colònies i perfums i el contacte amb superfícies dures i aspres que poden malmetre la seva superfície.

Les perles poden presentar diferents mides, formes i colors, i una de les característiques que les fan més atractives són la brillantor i la iridescència produïda per l’efecte de les diferents capes que s’han format durant la prelació, es a dir la formació de la perla.

Perla negre de Tahití
Perla negre de Tahití

La brillantor i la iridescència es coneixen com l’orient de la perla, i l’orient junt amb e llustre és conegut com l’aigua de la perla.

LA FORMA

AL forma mes habitual de les perles són les esfèriques. En aquest cas la perla és complerta, però també podem trobar les perles complertes però que tenen forma semiesfèrica; les anomenem botó. També es coneixen com perla mabe.

La perla botó és diferent a la mitja perla. Aquesta última ha crescut contra la valva o petxina i li falta la cobertura de nacre per aquesta part. Per tant no serà una perla complerta. 

Perles blanques

Les perles amb la superfície alterada són conegudes com irregulars, i quan aquesta irregularitat és prominent són conegudes com perles barroques.

Perles barroques
Perles barroques

EL TIPUS

La perla per excel·lència i molt rara en l’actualitat és la perla natural.  En aquest cas no hi ha intervingut l’acció de l’home en la seva formació i s’origina per la introducció d’un cos estrany (sovint grans de sorra) dins del cos del mol·lusc i que no pot expulsar. En aquest cas el mol·lusc  segrega una substància per recobrir el cos que l’envoltarà format el nacre.

La perla cultivada: Es la perla produïda per un mol·lusc degut a la intervenció de l’home.

Anell amb perla gris de Tahití i diamants
Anell amb perla gris de Tahití i diamants

S’introdueix intencionadament un nucli per provocar que el mol·lusc formi la perla. Aquest nucli pot ser orgànic (fragment d’epiteli secretor) o rígid; en aquest cas s’introdueix una petita esfera de mareperla junt amb un fragment d’epiteli secretor.

Dins de les perles cultivades també trobem les anomenades “perles keshi”. En aquest cas no s’hi fa una intervenció al mol·lusc però sense introduir cap mena de nucli.

La qualitat i grandària de les perles així com la seva perfecció varien en funció de com i on han estat cultivades.

Les perles cultivades en aigua dolça, provenen principalment dels llacs i rius de la Xina, però també del Japó i Estats.

Les perles japoneses o Akoya són perles cultivades a l’aigua salada d’Akoya (Japó) i la seva mida oscil·la entre 6 i 8.5 mm, amb un orient mes intens que les cultivades en aigua dolça.

La perla australiana és la mes gran i també es cultiva en aigua salada al nord d’Austràlia, Indonèsia i Filipines. La perfecció, la brillantor i la mida determinen el seu preu. Les mides són superiors a 9 mm.

Penjant amb perla australiana i diamant en or blanc.
Penjant amb perla australiana i diamant en or blanc.

Les perles de Tahití tal com el seu nom indica es cultiven a aigües salades i temperades de la Polinèsia francesa. Tenen una brillantor molt intensa i poden arribar a fer 13 mm. De diàmetre. El seu color característic és el gris amb tonalitats fins al negre i també amb tons daurats i verdosos amb un orient molt atractiu.

Perles de Tahití
Perles de Tahití

EL COLOR

Les perles més apreciades per les seves totalitats i colors diferent al blanc són l’australiana i la de Tahití.

Perla blanca australiana i perla negre de Tahití
Perla blanca australiana i perla negre de Tahití

Així com la gama de color de la perla australiana varia del blanc al negre passant per diferents games de grisos, la perla de Tahití va del gris al negre i a més pot presentar colors daurats, verds, blaus i taronges. Les perles amb tonalitats daurades també es coneixen com perles “golden”.

Perles de tahití amb tons daurats o "Golden"
Perles de Tahití amb tons blanc i daurats o “Golden”

La gran varietat i la seva bellesa fan de la perla un material idoni per les joies i un guarniment personal imprescindible tan soles com en combinació amb diamants o altres pedres precioses.

Penjant amb perla barroca i diamant
Penjant amb perla barroca i diamant

Per finalitzar parlarem de les perles sintètiques, artificial o d’imitació. Com el seu nom indica són perles elaborades per l’home per obtenir l’aspecte i la forma de les perles naturals.

Per construir-les  s’usen diferents tècniques. Solen ser esferes de vidre cobertes amb diferents materials per aconseguir una iridescència similar a les perles naturals, com per exemple compostos orgànics derivats de les escates de peix i sotmesos a tractaments químics per endurir-les.

(Nota: Algunes traduccions automàtiques podrien donar resultats imprecisos en els termes mes tècnics i específics).

El DIAMANT: TALLA, COLOR i PURESA

Hola a tots.

Començarem a parlar en el primer post de la “pedra preciosa” considerada més preciosa en l’àmbit de la joieria; el diamant. El període de temps en la creació d’un diamant natural pot variar entre 1 milió i 3,3 milions d’anys. Això junt amb les seves característiques de duresa  transparència i lluminositat (gràcies a les seves característiques de refracció i dispersió de la llum i a una bona talla) fan del diamant la gema més preciosa.

Grup de diamants de talla brillant
Grup de diamants de talla brillant

No hem de confondre el diamants naturals dels anomenats diamants “creats”. Aquests últims són diamants sintètics, doncs s’han creat mitjançant un procés de síntesis en càmeres d’alta pressió i temperatura. Els joiers estan obligats a especificar que aquests diamants “creats” són sintètics. Hi ha recursos comercials que anomenen a aquests diamants com creats o ecològics. Aquestes noms indueixen a la confusió doncs no són ecològics i el que pretenen és evitar anomenar-los sintètics. El preu d’aquests diamants sintètics és molt inferior als naturals i a mesura que es vagin abaratint els processos de síntesis de diamants, i per tant aquests cada cop valdran menys. Solen usar-se en la industria i s’han introduït en el sector de la joieria i en conseqüència no son pedres precioses ja que són sintètiques.

A Joieria Petritxol usem diamants naturals procedents de fonts legítimes no involucrades en el finançament de cap conflicte, conforme s’estableix en les resolucions de  les Nacions Unides, i garantit per escrit pels nostres proveïdors.

TALLA, COLOR, PURESA (o transparència) i PÈS.

Les quatre característiques que determinen el valor i la qualitat d’un diamants són les conegudes com les 4C, tenint en compte que parlem de diamants naturals.

TALLA.

La talla no fa referència a la forma sinó a la precisió en la col·locació de les facetes, grau de polit i proporcions, per tant fa referència a la qualitat. Una bona talla aconseguirà que el diamant reflecteixi al màxim la llum i produirà mes brillantor i flaixos.

COLOR.

El millor color per a un diamant és l’incolor. Per graduar el color d’un diamant s’usa una escala de color que els classifica des de totalment Incolors o Blanc excepcionals (conegut també com RIVER o E-D segons l’escala usada) fins els classificats com Color (YELLOW o les lletres de la O a la Z).

PURESA.

La transparència o puresa ve determinat per la presència d’impureses, imperfeccions o esquerdes que es poden produir en el procés de cristal·lització. Per tant les impureses formen part de les característiques dels diamants naturals i a l’hora determinen el seu valor. Major puresa implica més valor.

Quan no s’observen imperfeccions ni esquerdes observant-los amb una lupa de deu augments els anomenarem perfecte (Flawless o F.I. segons la nomenclatura que fem servir). Si les imperfeccions les podem veure a simple vista el classificarem com imperfecte o amb les lletres I1, I2 o I3 (sistema GIA – Gemological Institut of America).

PES.

El pes de les pedres precioses s’expressa en quirats i s’usa la abreviatura ct. Un quirat equival a 0,2 grams i la paraula ve de la paraula grega keration.

La tècnica per incorporar els diamant i altres pedres a les joies es diu “encastat”. D’aquesta manera s’encaixarà el diamant en la muntura que normalment serà d’or.

En conclusió: Per norma general, menys color, més puresa i més pes significarà mes valor.

Acabem parlant d’alguns diamant celebres:

Cullinan”, de 3.106 quirats, incolor i de Sudàfrica. També conegut com Estrella del Sud. Es el diamant mes gran trobat fins al moment. Entregat com obsequi al rei Eduard VII. Un cop tallat es varen obtenir 150 pedres tallades.

Excelsior”, de 995,2 quirats, també de Sudàfrica com l’anterior. Tallat en 20 peces.

Star of Sierra Leone”, de 968,8 quirats i de Sierra Leona.

Seguirem parlat del diamant i aprofundint en cada una de les seves característiques en altres post.

(Nota: Algunes traduccions automàtiques podrien donar resultats imprecisos en els termes mes tècnics i específics).

 

Benvinguts!

Aquest és el nostre primer post.

Anirem penjant articles informatius sobre el món de les joies; el disseny, la creació, els material, la producció, la moda…

Tot el que aporti informació i coneixement sobre aquest mon apassionant.

Ens veiem aviat!